Na Slovenskom trhu od 1991
Na Slovenskom trhu od 1991
Pôsobenie na celom Slovensku
Pôsobenie na celom Slovensku
Profesionálny servis
Profesionálny servis
Rýchlosť vybavenia
Rýchlosť vybavenia

Komplexné služby požiarnej ochrany

Pôsobíme na slovenskom trhu už od roku 1991.


Našu činnosť sme v roku 1997 rozšírili o projektovanie, výrobu, montáž a servis HVAC systémov.


Zabezpečujeme preventívnu údržbu, odbornú prehliadku, opravu požiarnych uzáverov v súlade s legislatívou. Dňa 1. januára 2009 nadobudla platnosť vyhláška MVSR č.478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru. Táto vyhláška ustanovuje vlastnosti, konkrétne podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru a zároveň zrušuje vyhlášku MVSR č.285/2001 Z.z..